اخبار همایش

* با پیوستن به کانال همایش در تلگرام  iut_elm_va_din@   با اخبار همایش همراه ما باشید.

* همایش علم و دین در ویژه نامه پرسش

* همایش علم و دین در خبرنامه دانشگاه صنعتی اصفهان