مصاحبه حجت الاسلام دکتر محسن عمیق با خبرگزاری ایکنا در مورد آب