کسب عنوان گروه برتر کشور توسط مرکز معارف اسلامی دانشگاه صنعتی اصفهان- سال تحصیلی 96-95

براساس اعلام معاونت آموزشی و پژوهشی نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه ها، مرکز معارف اسلامی دانشگاه صنعتی اصفهان طبق ارزیابی بر مبنای شاخص های آموزشی، پژوهشی، اداری و اجرایی، در اجلاسيه مديران گروه ها و رؤساي استاني نهاد سراسر كشور در سال تحصیلی 96-95 عنوان برتر گروه های معارف اسلامی دانشگاه ها را کسب نموده است.