حضور انجمن علمی دانشجویی معارف در "دومین جشنواره و نمایشگاه حرکت"

در این جشنواره و نمایشگاه، 16 انجمن علمی دانشجویی دانشگاه صنعتی اصفهان دستاوردهای یکساله خود را به معرض نمایش گذاشتند.

این نمایشگاه ضمن بوجود آوردن تعامل سازنده میان انجمن‌های علمی دانشگاه صنعتی اصفهان، فعالیت های مختلف این انجمن ها را به نمایش عموم می گذارد.

با برگزاری بخش داوری و انتخاب برترین ها در 11 حوزه‌ از جمله ترویجی، آموزشی و مسابقه در اردیبهشت ماه سال آینده، دستاوردهای برتر این حوزه ها به جشنواره حرکت کشوری راه خواهند یافت.

نمایشگاه جشنواره حرکت دانشگاه صنعتی اصفهان تا 27 بهمن ماه از ساعت 9 الی 16 در سالن شهید آوینی این دانشگاه برپا می باشد.

گفتنی است: جشنوارة حرکت کشوری هر‌ساله، با حضور انجمن‌های علمی برتر دانشگاه‌های سراسر کشور برگزار می‌شود.