شانزدهمين نشست علمي و پژوهشي ميناي معرفت با حضوردكتر «حسين كچويان»عضو محترم شوراي انقلاب فرهنگي،موضوع: «مسأله فرهنگ» همراه با پرسش و پاسخ – يكشنبه 93/2/28 ساعت 14 تالار شهيد فتوحي(8)

موضوع: « مسأله فرهنگ» همراه با پرسش و پاسخ يكشنبه 93/2/28 ساعت 14 تالار شهيد فتوحي(8)

سيري در زندگي و آراي دکتر حسين کچويان.pdf