محسن عمیق

محسن عميق

Position:

استاديار پایه 5

Group:

معارف

Phone:

031-33912849

Fax:

031-33912890

Email:

mohsenamigh@yahoo.com

web:

www.mohsenamigh.blogfa.com

مشخصات فردی:
نام و نام خانوادگی: محسن عميق        نام پدر : محمد        متولد: 1350
مرتبه علمی: استاديار پایه 5
پست الکترونیک (ایمیل) : mohsenamigh@yahoo.com
پایگاه اینترنتی: www.mohsenamigh.blogfa.com
آدرس محل كار:
اصفهان،دانشگاه صنعتي اصفهان،مركز معارف اسلامی وادبیات فارسی
تلفن محل کار: 33912849-031 ، فکس:  33912890-031
 
سوابق تحصیلی:
 دبیرستان: آذربايجان شرقي،بندرشرفخانه، رشته علوم تجربی 1368
حوزه(سطح3)،فقه و معارف اسلامي،حوزه علميه قم
حوزه(سطح4)،كلام اسلامي،حوزه علميه قم،عنوان پایان نامه: عقل و وحي از منظرملاصدرا و ابن تيميه
 
سوابق علمی و پژوهشی:
1. منشورمحيط زيست دراسلام، به سفارش سازمان محيط زيست كشور، 1387
2. فلسفه خلقت، به سفارش پژوهشگاه فرهنگ وانديشه اسلامي، 1384
3. کتاب اخلاق زيست محيطي دراسلام، اخلاق، 1385
4. راه كارهاي ملاصدرا درتلفيق عقل و وحي، علمي و پژوهشي، 1389
5. وحي شناسي ملاصدرا، علمي و پژوهشي، 1390
6. درآمدي برفقه محيط زيست، علمي تخصصي، 1388
7. مهندسي الگوي مصرف و راهبردهاي بهينه سازي مصرف در اسلام، علمي تخصصي، 1391
8. ظرفيت هاي نهفته در فقه محيط زيست، 1388
9. مهندسي الگوي مصرف دراسلام ، 1388
10. راهبردهاي بهينه سازي مصرف دراسلام، 1388
11. ويژگي هاي عرفاني امام خميني(ره)، 1382
12. عرفان وحي و وحي عرفاني،
13. مهندسي الگوي مصرف و راهبردهاي آن دراسلام ،
14. بررسي چالش هاي ابن تيميه پيرامون عقل،
15. بازخواني عقل از منظرملاصدرا،  
 
سوابق تدریس:
1. تدریس دردانشگاه باقرالعلوم قم، 85- 1378
2. تدریس درمجتمع آموزش عالي فقه، 90- 1385
3. تدریس دردانشگاه حضرت معصومه(س) قم، 90- 1388
4. تدریس دردانشگاه صنعتي اصفهان، 1390 تاکنون
 
سوابق فعالیت های اجرایی:
1. معاون پژوهشي دانشگاه جامعه المصطفي، 77- 1376
2. مديرامور پژوهشي دانشگاه جامعه المصطفي، 90- 1378
3. روحاني مبلغ ازطرف دفترتبليغات، 84- 1372
4. روحاني مبلغ ازطرف سپاه پاسداران، 79- 1374
5. روحاني مبلغ دردانشگاه ها، 89- 1380
6. روحاني مبلغ دركاروان هاي حج، 89- 1379
7. مدیر مرکز معارف اسلامی وادبیات فارسی دانشگاه صنعتی اصفهان از اسفند 1393 تاکنون
 
 زمینه مورد علاقه تحقیقاتی و مطالعاتی:
فلسفه و کلام
فقه اسلامی
تفسیر قرآن کریم
مباحث اخلاق و تربیتی