هفدهمین نشست علمي و پژوهشي ميناي معرفت با حضور حجه الاسلام دكتر غلام رضا بهروزی لک موضوع: آرمان شهر مهدوی و جامعه امروز،همراه با پرسش و پاسخ ،يكشنبه 94/2/20 ساعت 14 - تالار شهید فتوحی(8)

هفدهمین نشست علمي و پژوهشي ميناي معرفت با حضور حجه الاسلام دكتر غلام رضا بهروزی لک موضوع: آرمان شهر مهدوی و جامعه امروز،همراه با پرسش و پاسخ ،يكشنبه 94/2/20 ساعت 14 - تالار شهید فتوحی(8)

رزومه دکتر بهروزي لک.pdf