پیش ترم

باسمه تعالی

   قابل توجه معاونين محترم آموزشی دانشکده ها و مراکز آموزشی

 

   با سلام و ادب

   احتراماً، به اطلاع میرساند که تاریخ امتحانات پیش ترم این مرکز هر سال در سه نوبت زیر می باشد:

خواهشمند است این موضوع را به نحو مقتضی به اطلاع کلیه دانشجویان عزیز آن دانشکده برسانید تا از مراجعات مکرر در غیرتاریخ های مذکور خودداری فرمایند.