کارگاه « تاریخ تمدن نوین اسلامی» با حضور دکتر جهان بین - ویژه اساتید - 23 اردیبهشت 1395 سالن کنفرانس مرکز معارف اسلامی

 

زندگی نامه و سوابق علمی و اجرایی آقای دکتر جهان بین:

1) اطلاعات فردی:

 • نام و نام خانوادگی:            فرزاد  جهان بین
 • پست الکترونیکی:             farzad.jahanbein@gmail.com
 • شهر محل تولد:                 مشکین شهر
 • وب سایت:http://jahanbein.ir/                   

 

۲) سوابق تحصیلی :

 • کارشناسی ارشد پیوسته معارف اسلامی و علوم سیاسی -  دانشگاه امام صادق(ع)
 • دکتری مطالعات انقلاب اسلامی- دانشگاه معارف اسلامی

 

3) افتخارات و جوایز:

 • دانشجوی نمونه دانشگاه معارف اسلامی در دوره دکتری در سال تحصیلی ۸۶-۸۷
 • معاون فرهنگی برگزیده دانشگاه ها ومراکزآموزش عالی سراسرکشور در سال تحصیلی ۹۰-۹۱
 • معاون فرهنگی شایسته تقدیر درچهارمین جشنواره ملی رویش(کانون های فرهنگی هنری دانشگاه های سراسر کشور)

 

4) تالیفات :

الف- کتاب:

1- زمانه ما و نهج البلاغه (مسائل روز از نگاه نهج البلاغه)، چاپ اول، زمستان 1394، نشر سدید

2- روش تحقیق در علوم سیاسی، چاپ اول، بهار 1393

3- آینده انقلاب اسلامی ایران و مولفه قدرت فرهنگی،نشر افق آینده، چاپ اول،۱۳۹۲

4- تحلیل مواضع سیاسی علمای شیعه از نهضت عدالتخانه تا کودتای رضاخان، ناشر: موسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران، چاپ اول،اسفند ۱۳۹۱

5- مسئولیت های متقابل حکومت اسلامی و مردم در نهج البلاغه؛ چاپ دوم،تابستان۱۳۸۹، انتشارات مکتب صادق

 

ب- مقالات(علمی پژوهشی) :

1- معیار و راهبردهای عدالت اقتصادی در نهج البلاغه،فرزاد جهان بین، محمد نعمتی. فصلنامه پژوهشنامه نهج البلاغه، دانشگاه بوعلی سینا، شماره 10، تابستان 1394

2- سناریوهای آینده نظام بین الملل و جایگاه جهان اسلام،فرزاد جهان بین، فتح الله پرتو. فصلنامه پژوهش های راهبردی سیاست، دانشگاه علامه طباطبایی،شماره 13، تابستان 1394

3- فرآیند تحقق تمدن اسلامی از منظر حضرت آیت الله سید علی خامنه ای،فرزاد جهان بین، مسعود معینی پور. فصلنامه مطالعات انقلاب اسلامی، زمستان 1393،شماره39

4- سرمایه اجتماعی حلقه ارتباطی قدرت نرم، تهدید نرم و امنیت نرم. فرزاد جهان بین، اعظم امامی. دو فصلنامه علمی پژوهشی مطالعات قدرت نرم،شماره 10، بهار و تابستان 1393

5-راهبردهای ارتقاء قدرت نرم جمهوری اسلامی ایران در جهان اسلام بر اساس مدل swot از منظر مقام معظم رهبری،فرزاد جهان بین، مونا پارسا. فصلنامه علمی پژوهشی مطالعات سیاسی جهان اسلام،شماره 5و 6

6- مولفه های کلیدی در ساخت جامعه تراز انقلاب اسلامی،فرزاد جهان بین. فصلنامه علمی پژوهشی پژوهش های انقلاب اسلامی،وابسته به انجمن انقلاب اسلامی ایران،شماره ۳، ۱۳۹۱

7- بررسی رویکردها در ارتباط با نسبت دین و عناصر مدرنیته در دوره مشروطیت ایران ؛ فرزاد جهان بین، جلال درخشه. فصلنامه علمی پژوهشی پژوهشنامه علوم سیاسی،وابسته به انجمن علوم سیاسی ایران، شماره ۱۵

8- روند دگرگونی ارزشی در ایران از ۱۳۵۷ تا ۱۳۸۷، فرزاد جهان بین، محمد رحیم عیوضی. فصلنامه علمی پژوهشی مطالعات انقلاب اسلامی، تابستان ۱۳۹۱

9- راهبرد سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران در قبال جنبش بیداری اسلامی اخیر، فرزاد جهان بین، فتح الله پرتو. فصلنامه علمی پژوهشی پژوهشنامه انقلاب اسلامی، تابستان ۱۳۹۱

10- بررسی تطبیقی روش تفسیری فریقین درارتباط با آیه اکمال؛ فرزاد جهان بین.فصلنامه علمی پژوهشی مطالعات تفسیری،زمستان۹۱،شماره ۱۲

 

ج- مقالات (علمی ترویجی و علمی تخصصی) :

1- حکومت و برنامه ریزی فرهنگی در حکمت متعالیه؛ امکان، ضرورت، چگونگی. فصلنامه علمی ترویجی دانشگاه اسلامی، شماره۳۹،پائیز ۱۳۸۷

2- نظام مدیریت در قرآن، فصلنامه مدیریت در اسلام،شماره ۱۵ و ۱۶، پاییز و زمستان ۱۳۹۰

3- برنامه ریزی فرهنگی در حکمت متعالیه؛ مجموعه مقالات سیاست متعالیه ازمنظرحکمت متعالیه،جلددوم،پژوهشگاه علوم وفرهنگ                        اسلامی،1389

4- حج مطلوب و راهکارهای تحقق آن از منظر مقام معظم رهبری،مجموعه مقالات حج در اندیشه سیاسی اجتماعی مقام معظم رهبری،موسسه فرهنگی هنری مشعر،پژوهشکده حج و زیارت،چاپ اول، بهار 1393

5- بررسی علل اختلاف علمای مشروطه خواه و مشروعه خواه در قبال مشروطه؛ فصلنامه تخصصی تاریخ معاصرایران،شهریور۱۳۸۵

6- بررسی تحلیلی مواضع علمای شیعه در قبال حکومت ها با تاکید بر دو عصر صفویه و قاجار،فصلنامه انسان پژوهی دینی،شماره ۱۳ و ۱۴، پاییز زمستان ۸۶

 

5) ارایه مقاله به همایش ها:

ردیف

عنوان مقاله

عنوان همایش

نوع همایش

برگزار کننده

زمان همایش

زمان ارایه مقاله

۱

بررسی تطبیقی دیدگاه علمای مشروطه خواه و مشروعه خواه در قبال آزادی

بزرگداشت یکصدمین سالگرد مشروطه

ملی

مجلس شورای اسلامی

۱۴و۱۵مرداد ۱۳۸۵

۱۵مرداد

۲

“تشیع” هالم و “دوره شکل گیری تشیع دوازده امامی” نیومن؛ بررسی تطبیقی هدف شناختی

تشیع وخاور شناسان

بین المللی

انجمن تاریخ حوزه علمیه قم

آبان

 

۳

برنامه ریزی فرهنگی در حکمت متعالیه

سیاست متعالیه مبتنی بر حکمت متعالیه

ملی

پژوهشگاه فرهنگ و علوم اسلامی

بهمن

۳بهمن

۴

ژئوپولیتک شیعی و نقش جمهوری اسلامی ایران در تامین امنیت پایدار در خلیج فارس

اولین همایش بین المللی محیط زیست و ژئوپولیتیک خلیج فارس

بین المللی

وزارت علوم

۱۳۹۱/۰۳/۰۳

 

۵

ارائه چارچوبی تحلیلی در تبیین آزادی

از منظر نهج البلاغه

اولین همایش ملی نهج البلاغه وعلوم انسانی

ملی

دانشگاه بوعلی سینا

1390/2/29،28

1390/2/29

6

سناریوهای آینده نظام بین الملل و جایگاه جمهوری اسلامی ایران

همایش ملی الزامات تبدیل ج.ا.ایران به قدرت بین المللی

ملی

سازمان بسیج اساتید

26الی 28مرداد 1394

27 مرداد/مشهد مقدس/مرکز همایشهای بین المللی مشهد مقدس

 

6) سوابق علمیاجرایی:

الف- در حال حاضر:

 

ب - به اتمام رسیده:

 • معاون فرهنگی - اجتماعی دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره) ازشهریور۱۳۸۹تا اسفند 1392
 • رئیس شورای هماهنگی فعالیت های فرهنگی دانشگاههاو مراکزآموزش عالی استان قزوین از۱۳۸۹
 • عضو کارگروه همبستگی دینی وهویت ملی وزارت علوم (سال های۹۰ و ۹۱)
 • دبیر علمی اولین کنگره ملی دانشجویی دانشگاه اسلامی بامحوریت اندیشه های امام راحل(ره)- 1390
 • رئیس شورای سیاستگذاری همایش ملی اقتصاد مقاومتی؛ابعادو راهکارها(۱۳۹۱ )
 • رئیس کارگروه نقش فرهنگ در ترویج کالای ایرانی در همایش ملی مصرف کالای ایرانی، سازمان شهرک های صنعتی و صنایع کوچک ایران، ۳ و ۴ آبان ۱۳۹۱
 • دبیر اولین جشنواره ملی دانشجویی وبلاگ نویسی ازحماسه تاحماسه (۱۳۹۰)
 • عضو کمیته برنامه و بودجه سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری قزوین(۱۳۹۱)
 • عضو علمی کمیته طراحی معماری فرهنگ واستخراج مولفه های محوری درحوزه فرهنگ درسازمان فرهنگی هنری۱۳۸۴-۱۳۸۷)
 • مدیر برنامه ریزی یکپارچه سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران (۱۳۸۴- ۱۳۸۸)
 • دبیر شورایعالی برنامه ریزی سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران (۱۳۸۵- ۱۳۸۷)
 • دبیر کمیسیون بررسی طرح های شاخص،مناسبتی وفراگیر سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران (۱۳۸۷- ۱۳۸۸)
 • مدیر همکاری وهماهنگی معاونت فرهنگی سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران (۱۳۸۸- ۱۳۸۹)
 • قائم مقام معاون فرهنگی سازمان در امور طرح های فراگیرشهری،ملی و بین المللی(۱۳۸۸-۱۳۸۹)
 • مشاور مرکز مطالعات،تحقیقات و آموزش وزارت کشور،۱۳۸۷
 • مدیر اجرایی فصلنامه علوم انسانی اسلامی وابسته به مرکز پژوهش های علوم انسانی اسلامی صدرا (۱۳۸۷- ۱۳۸۸)
 • داور جشنواره خوارزمی درمقطع کشوری در زمینه علوم انسانی(سال های۱۳۸۸ و ۱۳۸۷و۱۳۸۶)
 • مسوول پروژه طراحی نظام فرهنگی دانشگاه افسری امام علی (ع ) – (۱۳۸۵- ۱۳۸۶)
 • مشاور رئیس دانشگاه امام علی (ع) در امور فرهنگی(سال های ۱۳۸۵و ۱۳۸۶)
 • دبیر کمیته علمی جشنواره نهج البلاغه ”ازمن بپرس”، سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران (۱۳۸۶)