اطلاع رسانی

* پیش خبر همایش علم و دین 

* تمدید مهلت زمان ارسال مقاله :  30 آذر ماه 1395

 توجه :

 مقالات بعد از ارسال کامل داوری خواهد شد لذا عزیزانی که چکیده ارسال کرده اند متن کامل مقاله را نیز ارسال کنند . در ضمن برای علاقمندانی که تاکنون چکیده ارسال نکرده اند امکان شرکت فراهم است.