حضور مرکز معارف اسلامی و ادبیات فارسی درنمایشگاه هفته پژوهش و فناوری

*حضور مرکز معارف اسلامی و ادبیات فارسی درنمایشگاه هفته پژوهش و فناوری*

مکان : نمایشگاه بین المللی اصفهان واقع در پل شهرستان

زمان : 14 الي 18 آذر از ساعت 9 صبح الی 5 بعدازظهر