رفتن به محتوای اصلی
x

حضرت امام باقر(ع):

اگر مردم می دانستند که چه فضیلتی در زیارت مرقد امام حسین(ع) است از شوق زیارت می مردند.

کامل الزیارات باب 56 حدیث 3

رویدادها

قالب اداری

تحت نظارت وف ایرانی